lørdag 3. juni 2023

Maksimer læringen med AI: Slik skriver du gode ledetekster for ChatGPTAI har kommet for å bli, og ChatGPT er et bevis på dette. For å sikre at denne teknologien er effektiv i klasserommet, er det viktig for lærere å forstå hvordan man skriver gode ledetekster. Denne artikkelen utforsker åtte aspekter ved å skrive ledetekster som vil hjelpe deg med å optimalisere AI for ditt undervisningsbehov.

Av Martin Johannessen

ChatGPT trenger detaljer. Pass på å gi den godt med informasjon. 

Å skrive effektive ledetekster til ChatGPT krever en grundig tilnærming. Det er viktig å inkludere emne, tone, format, mål, kontekst, eksempler, rolle/persona og være spesifikk i ledeteksten for å få de mest nøyaktige og relevante svarene.

Dette er spesielt relevant i skolesektoren, hvor tilpasning av AI til læringsmålene kan være en kraftig ressurs. Under finner du åtte punkter som vil hjelpe deg med å få gode resultater tilbake fra ChatGPT:

1. Emne: Emnet for oppgaven som er relevant for samtalen.
2. Tone: Stemningen eller holdningen som formidles i ledeteksten, kan sette tonen for svaret.
3. Format: Strukturen på 
ledeteksten kan i stor grad påvirke typen respons du får.
4. Mål: Å tydelig definere formålet eller målet med 
ledeteksten er avgjørende for å få et relevant svar.
5. Kontekst: Å gi nødvendig bakgrunnsinformasjon hjelper ChatGPT med å forstå situasjonen bedre.
6. Eksempler: Å gi eksempler kan bidra til å klargjøre hva slags respons du leter etter.
7. Opptre som: Instruere ChatGPT til å ta på seg en bestemt rolle eller persona under interaksjonen.
8. Vær spesifikk: En mer spesifikk 
ledeteksten vil gi et mer fokusert og relevant svar.

Når du skriver ledetekster er det altså viktig å være så konkret som mulig. Under finner du fire eksempler fra matematikk, lesing, samfunnsfag og naturfag:

Matematikk
Emne: Løsning av ligninger i matematikk
Tone: Formell, akademisk
Format: Trinn-for-trinn-instruksjoner
Mål: Hjelpe en elev til å forstå prosessen for å løse en bestemt type algebraisk ligning 
Kontekst: En lærer forklarer en student hvordan man løser ligninger med to ukjente
Eksempler: Som ligningen 2x + 3y = 12
Opptre som: Matematikklærer
Vær spesifikk: Du skal forklare hvordan man løser en ligning med to ukjente

Ledetekst: "Som en matematikklærer, vennligst gi trinn-for-trinn-instruksjoner om hvordan man løser en ligning med to ukjente, for eksempel 2x + 3y = 12. Målet er å hjelpe en elev til å forstå denne prosessen."

Lesing
Emne: Leseopplæring
Tone: Vennlig, veiledende
Format: Rådgivning
Mål: Å gi en forelder råd om hvordan man kan oppmuntre et barn til å lese mer
Kontekst: Foreldrene er bekymret for at barnet deres ikke er interessert i å lese
Eksempler: Aktiviteter eller teknikker som kan oppmuntre barn til å lese mer
Opptre som: Skolebibliotekar
Vær spesifikk: Du gir råd til en forelder som har et barn i 2. klasse

Ledetekst: "Som en skolebibliotekar, gi råd til en bekymret forelder om hvordan de kan oppmuntre sitt barn i 2. klasse til å lese mer. Kom med konkrete aktiviteter eller teknikker de kan prøve ut. Målet er å gjøre lesing mer attraktivt og engasjerende for barnet."

Samfunnsfag
Emne: Menneskerettigheter
Tone: Formell, akademisk
Format: Diskusjonsnotater
Mål: Å forberede en student til en klasse diskusjon om menneskerettigheter
Kontekst: En lærer forbereder en student til en kommende klasse diskusjon om menneskerettigheter
Eksempler: De viktigste punktene om FNs universelle erklæring om menneskerettigheter
Opptre som: Samfunnsfagslærer
Vær spesifikk: Du gir nøkkelnotater om FNs universelle erklæring om menneskerettigheter

Ledetekst: "Som en samfunnsfagslærer, kan du gi noen nøkkelnotater om FNs universelle erklæring om menneskerettigheter? Disse notatene skal forberede en elev til en klassediskusjon om menneskerettigheter. Vær formell og akademisk i tonen."

Naturfag
Emne: Fotosyntese
Tone: Vennlig, pedagogisk
Format: Trinn-for-trinn-instruksjoner
Mål: Hjelpe en student til å forstå prosessen med fotosyntese Kontekst: En lærer forklarer en student om fotosyntese
Eksempler: Hvert trinn i fotosyntese prosessen
Opptre som: Naturfagslærer
Vær spesifikk: Du skal forklare prosessen med fotosyntese

Ledetekst: "Som en naturfagslærer, kan du gi en pedagogisk, trinn-for-trinn forklaring av fotosynteseprosessen? Målet er å hjelpe en student til å forstå denne vitale biologiske prosessen. Tenk deg at du forklarer det til en student som er ny i emnet."

Eksemplene jeg har gjennomgått viser hvordan disse åtte elementene kan integreres i ledetekstene i ulike fag.

Enten du er en lærer som søker å forberede elevene for en klassediskusjon om menneskerettigheter i samfunnsfag, eller en lærer som ønsker å forklare prosessen med fotosyntese i naturfag, kan en godt konstruert ledetekst til ChatGPT være en verdifull hjelp. Ved å bruke disse prinsippene kan du optimalisere AI for dine unike undervisningsbehov.

Ressurser


👉 ChatGPT: Et verktøy for lærere som ønsker å utforske og vokse

📧 Nyhetsbrev: ChatGPT i skolen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

ChatGPT integrert i digitale lærebøker i Danmark

ChatGPT blir integrert i digitale lærebøker i Danmark.  Jeg tror det bare er snakk om tid før vi får tilsvarende læremidler her i landet. Av...